КАНТОСЛЕПВАЩИ МАШИНИ » КМ 4000 АР

КМ 4000 АР

 • обмазва само кантовата лента
 • удобна за праволинейно и криволинейно кантиране
 • лепи кантови ленти с дебелина от 0,4 до 2 мм
 • работна скорост – 4,2 м/мин.
 • казанче от Al
 • време за първоначално загряване – 15 ÷ 20 мин.
 • предпазен съединител срещу претоварване
 • аналогово задаване на температурата
 • трифазно или монофазно изпълнение
 • тегло – 130 кг
 • изключително удобна за силно криволинейни детайли
 • намалена консумация на електроенергия – под 2 kW
 • препоръчителна е работа с нискотемпературно гранулатно лепило
 • педал – за подаването на кантовата лента
 • удължения към работния плот – на панти