ВИДЕО ГАЛЕРИЯ

Кантослепваща машина КМ 2015 М с гилотина

Кантослепваща машина КМ 4000 М

Кантослепваща машина КМ 6002

Кантослепваща машина КМ 6031

Кантослепваща машина КМ 6032

Кантослепваща машина КМ 7000

Кантослепваща машина КМ 4001 РЕ

Кантослепваща машина КМ 4000 РЕ

Кантослепваща машина КМ 2015 ТРМ

Кантослепваща машина КМ 2015 М

Кантослепваща машина КМ 6030

Обрезвачна машина OM 1100